Het was een mooie uitdaging om een schilderij te maken voor de Efrathakerk in Overberg. Gevraagd werd om wolken te schilderen en na een tijd hierover nagedacht te hebben, leek het me goed om hierbij een thema te kiezen. Dit werd vers 2 van psalm 84 in de oude berijming: Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, De zwaluw legt haar jongskens neer In 't kunstig nest bij Uw altaren, Bij U, mijn Koning en mijn God, Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; Geduchte HEER der legerscharen, Welzalig hij, die bij U woont, Gestaâg U prijst en eerbied toont. Zelfs de mus en de zwaluw zijn welkom in het huis van de HEER en worden beschermd. Iedereen is kostbaar in de ogen van God en welkom in Zijn huis. Later kwam de gedachte om een regenboog in de wolken te schilderen. Dit omdat God met dit teken laat zien dat Hij een verbond heeft gesloten met de aarde, een teken van trouw, dat Hij Zijn schepping niet zal verlaten. Ergens las ik dat Orthodoxe joden als ze een regenboog zien, altijd een kort gebed als dank uitspreken De zwaluw wordt ook wel gezien als het symbool voor de verrijzenis van Christus, omdat hij rond pasen weer terugkeert in ons land !